Skoleringsplaner

Skoleringsplaner

Gutter og jenter 6 år


Det er tatt utgangspunkt i minimum 2 trenere tilstede på hver trening. Dette er viktig for å 
kunne skape best mulig aktivitet, og se alle spillerne.  

• Utgangspunktet for skoleringsplanen for de minste er fotballglede og lek.  

• Bruk gjerne «stasjonstrening» når det lar seg gjøre med 2-3 aktiviteter samtidig. Dette vil bidra til å unngå kø, samt sørge for at alle er i aktivitet hele tiden. I øktene er det ofte lagt opp til en aktivitet med sjef over ballen + avslutningsøvelser etc. Når mulig – bruk stasjonstrening til dette. Det er selvfølgelig også mulig at en gruppe spiller 3v3 mens andre skyter. Sørg for at alle stasjonene har en trener (voksen).  

• Spill helst 3v3 (så kamplikt som mulig) – dette vil gi mange involveringer per spiller. Lag flere baner slik at alle spillerne er i mest mulig aktivitet hele tiden. Dette gjelder også i aktiviteter som 1v1 og 2v2.  

• Overtallsspiller/joker – et godt virkemiddel i spillet for de aller minste er en overtallsspiller. Her er du som trener viktig – få på deg fotballskoene og bli med. Det vil bedre forutsetningene for det laget som til enhver tid har ball.  

• Driv gjerne scoringstrening uten keeper – dette vil resultere i flere scoringer! 
• Unngå kø

Skoleringsplaner:

Gutter og jenter 7 år


Det er tatt utgangspunkt i minimum 2 trenere tilstede på hver trening. Dette er viktig for å
kunne skape best mulig aktivitet, og se alle spillerne.
• Utgangspunktet for skoleringsplanen for de minste er fotballglede og lek.
• Bruk gjerne «stasjonstrening» når det lar seg gjøre med 2-3 aktiviteter samtidig. Dette vil bidra til å unngå kø, samt sørge for at alle er i aktivitet hele tiden. I øktene er det ofte lagt opp til en aktivitet med sjef over ballen + avslutningsøvelser etc. Når mulig –bruk stasjonstrening til dette. Det er selvfølgelig også mulig at en gruppe spiller 3v3 mens andre skyter. Sørg for at alle stasjonene har en trener (voksen).
• Spill helst 3v3 (så kamplikt som mulig) –dette vil gi mange involveringer per spiller. Lag flere baner slik at alle spillerne er i mest mulig aktivitet hele tiden. Dette gjelder også i aktiviteter som 1v1 og 2v2.
• Overtallsspiller/joker –et godt virkemiddel i spillet for de aller minste er en overtallsspiller. Her er du som trener viktig –få på deg fotballskoene og bli med. Det vil bedre forutsetningene for det laget som til enhver tid har ball.
• Driv gjerne scoringstrening uten keeper –dette vil resultere i flere scoringer!
• Unngå kø

Skoleringsplaner:

7 år – økt 17 år – økt 27 år – økt 37 år – økt 4
7 år – økt 57 år – økt 67 år – økt 77 år – økt 8
7 år – økt 97 år – økt 107 år – økt 117 år – økt 12

Gutter og jenter 8 år


Det er tatt utgangspunkt i minimum 2 trenere tilstede på hver trening. Dette er viktig for å kunne skape best mulig aktivitet, og se alle spillerne. 

 • Bruk gjerne stasjonstrening når det lar seg gjøre. Da gjerne ved at man har 2-3 aktiviteter samtidig og at spillerne rullerer. Eksempelvis ved at man har en stasjon med 2v2 og en stasjon med avslutninger.   Sørg for at alle stasjonene har en trener (voksen). 
 • Tidsperspektivet i øktene er veiledende – men husk at spillet skal være ca. 40%. 
 • Spill på små områder med få spillere – og gjerne så kamplikt som mulig. Dette vil gi mange involveringer per spiller. Lag flere baner når man jobber 1v1, 2v2 og 3v3 slik at alle er i mest mulig aktivitet hele tiden. 
 • Overtallsspiller/joker er et godt virkemiddel i spillsituasjon for å lykkes oftere. Dette kan være en spiller eller deg som trener. En overtallsspiller vil bedre forutsetningene for det laget som har ball til enhver tid. 
 • Unngå kø!
 • Se alle spillerne og gi ros! 

Skoleringsplaner:

olsvikil.no/wp-content/uploads/2020/10/8-ar-okt-2-.pdf(åpnes i en ny fane)

8 år – økt 18 år – økt 28 år – økt 38 år – økt 4
8 år – økt 58 år – økt 68 år – økt 78 år – økt 8
8 år – økt 98 år – økt 108 år – økt 118 år – økt 12

Gutter og jenter 9 år

 • La spillerne få flest mulig berøringer og sørge for flest mulig øvelser hvor spillerne har tilgang på en ball hver 
 • Ferdighetene må vises og læres på en morsom og engasjerende måte 
 • Introdusere delferdigheter med en tilnærming som skaper nysgjerrighet og lyst til å lære. Et sentralt virkemiddel i dette er at treneren alltid viser øvelsene 
 • Ha mest mulig øvelser som er like de situasjonene som spillerne møter i kampsituasjoner 
 • Ha korte, men intense sesjoner med godt med hvile mellom sesjonene. Bedre med korte intense sesjoner, enn lange monotone økter med dårlig tempo 
 • Prioriter øvelser med teknikk og smålagsspill 
 • Skap et positivt og oppmuntrende miljø hvor alle spillerne føler trygghet og hvor de ønsker å prøve på nye ting. Dette vil utvikle entusiastiske spillere. 
 • Inkluder mange repetisjoner med progresjon, og mange skyteøvelser og artige kamper

Skoleringsplaner:

9 år – økt 19 år – økt 29 år – økt 39 år – økt 4
9 år – økt 59 år – økt 69 år – økt 79 år – økt 8
9 år – økt 99 år – økt 109 år – økt 119 år – økt 12

Gutter og jenter 10 år

 • La spillerne få flest mulig berøringer og sørge for flest mulig øvelser hvor spillerne har tilgang på en ball hver 
 • Ferdighetene må vises og læres på en morsom og engasjerende måte 
 • Introdusere delferdigheter med en tilnærming som skaper nysgjerrighet og lyst til å lære. Et sentralt virkemiddel i dette er at treneren alltid viser øvelsene 
 • Ha mest mulig øvelser som er like de situasjonene som spillerne møter i kampsituasjoner 
 • Ha korte, men intense sesjoner med godt med hvile mellom sesjonene. Bedre med korte intense sesjoner, enn lange monotone økter med dårlig tempo 
 • Prioriter øvelser med teknikk og smålagsspill 
 • Skap et positivt og oppmuntrende miljø hvor alle spillerne føler trygghet og hvor de ønsker å prøve på nye ting. Dette vil utvikle entusiastiske spillere. 
 • Inkluder mange repetisjoner med progresjon, og mange skyteøvelser og artige kamper

Skoleringsplaner:

10 år – økt 110 år – økt 210 år – økt 310 år – økt 4
10 år – økt 510 år – økt 610 år – økt 710 år – økt 8
10 år – økt 910 år – økt 1010 år – økt 1110 år – økt 12

Gutter og jenter 11 år


 • Fokuser på at spillerne øver og spiller enkelt og med et realistisk forhold til egne ferdigheter 
 • Arbeid mer med individer enn tidligere år. 
 • Spillerne bør individuelle mål som de skal arbeide med og som de regelmessig testet på. 
 • Implementer de ulike teknikkene / ferdighetene i ulike spilløvelser 
 • Fokuser på detaljer 
 • Bruk veiledning og ha en problemløsende tilnærming som trener 
 • La spillerne få bruke ball så mye som mulig 
 • Inspirer spillerne med bruk av video og bruk av forbilder i treningshverdagen 
 • La øvelsene være spesifikke og bruk motstander (start med passiv motstand og øk til aktiv motstand med konkurranse ut i fra differensieringshensyn) 
 • Bruk smålagsspill aktivt

Skoleringsplaner:

11 år – økt 111 år – økt 211 år – økt 311 år – økt 4
11 år – økt 511 år – økt 611 år – økt 711 år – økt 8
11 år – økt 911 år – økt 1011 år – økt 1111 år – økt 12

Gutter og jenter 12 år


 • Fokuser på at spillerne øver og spiller enkelt og med et realistisk forhold til egne ferdigheter 
 • Arbeid mer med individer enn tidligere år. 
 • Spillerne bør individuelle mål som de skal arbeide med og som de regelmessig testet på. 
 • Implementer de ulike teknikkene / ferdighetene i ulike spilløvelser 
 • Fokuser på detaljer 
 • Bruk veiledning og ha en problemløsende tilnærming som trener 
 • La spillerne få bruke ball så mye som mulig 
 • Inspirer spillerne med bruk av video og bruk av forbilder i treningshverdagen 
 • La øvelsene være spesifikke og bruk motstander (start med passiv motstand og øk til aktiv motstand med konkurranse ut i fra differensieringshensyn) 
 • Bruk smålagsspill aktivt

Skoleringsplaner:

12 år – økt 112 år – økt 212 år – økt 312 år – økt 4
12 år – økt 512 år – økt 612 år – økt 712 år – økt 8
12 år – økt 912 år – økt 1012 år – økt 1112 år – økt 12

Gutter og jenter 13 år


 • Fokuser på at spillerne øver og spiller enkelt og med et realistisk forhold til egne ferdigheter 
 • Arbeid mer med individer enn tidligere år. 
 • Spillerne bør individuelle mål som de skal arbeide med og som de regelmessig testet på. 
 • Implementer de ulike teknikkene / ferdighetene i ulike spilløvelser 
 • Fokuser på detaljer 
 • Bruk veiledning og ha en problemløsende tilnærming som trener 
 • La spillerne få bruke ball så mye som mulig 
 • Inspirer spillerne med bruk av video og bruk av forbilder i treningshverdagen 
 • La øvelsene være spesifikke og bruk motstander (start med passiv motstand og øk til aktiv motstand med konkurranse ut i fra differensieringshensyn) 

Skoleringsplaner:

13 år – økt 113 år – økt 213 år – økt 313 år – økt 4
13 år – økt 513 år – økt 613 år – økt 713 år – økt 8
13 år – økt 913 år – økt 1013 år – økt 1113 år – økt 12
13 år – økt 13