Årsmøter

Referat fra årsmøtene følger:
Velg det året du ønsker

Referat årsmøte i 2021 for fotballåret 2020

Referat årsmøte i 2020 for fotballåret 2019

Referat årsmøte i 2019 for fotballåret 2018

Referat årsmøte i 2018 for fotballåret 2017

Referat årsmøte i 2017 for fotballåret 2016

Referat årsmøte i 2016 for fotballåret 2015

Referat årsmøte i 2015 for fotballåret 2014