Politiattest

Styret i Norges Idrettsforbund, olympiske og paraolympiske komitee (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009

I Olsvik Idrettslag blir ordningen med politiattest håndtert på følgende måte:

Alle frivillige og ansatte som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning skal fremskaffe politiattest.

Olsvik IL har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personer om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.
Innhenting av politiattest er gratis.

Fremgangsmåte:


1) Åpne dette dokumentet Olsvik IL politiattest. Skriv inn navnet og dato i dokumentet.
Lagre doukmentet på PC’en eller Print dokumentet som en PDF fil og lagre den på PC’en.
2) Søknaden skal sendes elektronisk.
Log inn på https://attest.politi.no med MinId, Bankid, Buypass eller Commfides.
Under «Kontaktinformasjon» fyll inn e-post adr og telefonnr.
Under «Formål med attesten» velger du «Frivllige organisasjoner» på begge linjer
Under «Legg ved bekreftelse på formål, legger du ved dokumentet som du lagret under
punkt 1)
3) Trygg så «Send søknad»
4) Når du får politiattesten i retur (etter ca. 14 dager) skal den fremvises for Oddvar Vabø
Evt. sendes Oddvar Vabø, Olsvikveien 107, 5184 Olsvik
eller ta bilde av den og send den til 91846828
Olsvik il lagrer ikke attesten.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.