Historie

Olsvik idrettslag ble stiftet 8. mai år 2000. Hensikten med å starte idrettslaget var å gi et fotballtilbud til alle barn og ungdom i nærmiljøet, med Olsvik skole som et naturlig samlingspunkt. Vi skal være en breddeklubb, der alle våre spillere er like viktige.