Medlemskontingent

Medlemskontingent 2024 vedtatt på årsmøtet 21. mars 2024

ÅrsklasseKontingentÅrsklasseKontingent
Ungdom 17-19 år1700Senior menn2600
Ungdom 15-16 år1650Oldboys menn, serie1500
Ungdom 13-14 år1550Senior, damer1500
Barn 11-12 år1400Damer, Olsgirls, Oldboys,
Veteran – kun trening
(ikke kamper)
700
Barn 7-10 år1200Støttemedlemmer50
Barn 6 år900
Mikrolag første høst0

Søsken/foreldrerabatt – søsken/foreldre nr 1 betaler full pris (fra høyeste kontingent), andre søsken/foreldre får 50% på kontingenten. Økningen i forsikringspremie for 13-19 år vil ikke inngå i rabattgrunnlaget

Kostnader ved betaling av kontingenten tillegges betalingskravet

Olsvik IL har ikke oversikt over søsken- og familieforhold. Dersom det er flere enn en i familien som skal betale kontingent, må dere gi sende oss en melding om det slik at vi får korrigert beløpene.
Voksne, får ved fremleggelse av studentbevis/lærlingavtale, reduksjon i medlemskontingenten og på samme måte får trenere som er aktiv spiller på et lag, reduksjon i medlemskontingenten.

Olsvik IL ønsker å bidra til at Olsvik blir et godt sted å være, et sted der alle kan delta på aktivitetstilbud gitt av klubben. Har du utfordringer med betaling i forhold til kontingent, cuper eller andre tilstelninger. Ta kontakt med din lagleder, så finner vi en løsning som passer deg. Apparatet rundt lagene har taushetsplikt.

– Flest mulig lengst mulig.

Det gis ikke rabatt på støttemedlemskap

Ingen kan spille for Olsvik IL dersom de ikke har betalt kontingent eller har gjort avtale med klubben.

Kontingentkrav sendes via SPOND-appen