Fair play

Fair Play er samlebegrepet for verdiarbeidet vårt i Olsvik IL.

Det handler om alt som skjer både på og utenfor fotballbanen i form av respekt for andre mennesker og om forsterking av vennskap.

Vi ønsker å ha stor fokus på Fair Play i Olsvik IL og ønsker at gode verdier og holdninger skal gjenspeiles i våre handlinger og i aktivitet på alle nivåer.

Tiltak som skal være med på å bygge opp under dette og som gjelder for våre lag er følgende:

  • Fair Play hilsen før og etter alle kamper
  • Fair Play kampvert i barnefotballen (Link: Kampvert )
  • Foreldrevettregler som skal presenteres på foreldremøter
  • Fair Play holdningskontrakt
  • Fair Play profilering på anlegget vårt
  • Fair Play som tema på foreldremøter og spillermøter

Alle kamper i barnefotballen skal ha en kampvert tilstede på våre hjemmekamper. Det er ikke et krav i ungdomsfotball, men vi anbefaler det her også.

I ballboden henger det nå Fair Play vester og instruks til kampverter. Det er lagene selv som har ansvar for å sørge for at dette følges opp.