Fair play

VEILEDNING TIL FAIR PLAY HILSEN FØR OG ETTER KAMP 

Lagene stiller opp på to rekker mot hverandre og foretar hånd hilsen før kampstart. Dette skal gjøres midt på banen med dommer eller dommertrio til stede i midten.  

Det samme skal gjøres etter kampen. 

Lagene stiller opp på to rekker midt ute på banen og takker for kampen med dommer eller dommertrio til stede i midten. 

Laglederne på begge lagene er sammen ansvarlig for at prosedyren skjer på denne måten. 

I barnefotballen er det ikke vanlig med fast Kaptein, så her kan det være keeper som tar denne rollen, slik skal Fair Play-hilsen gjennomføres før kampen: 

• Hjemmelaget tar initiativet når alle spillerne har stilt seg opp  

• Kaptein/ keeper står først i rekken og leder an laget. Lagleder står ved siden av og overvåker at spillere hilser på en fin måte. 

• Hjemmelaget hilser først på dommer eller dommertrio, deretter bortelagets kaptein/keeper spiller og de øvrige spillerne  

• Til slutt hilser bortelagets spillere på dommer eller dommertrio ledet an av kapteinen/keeper slik skal Fair Play-hilsen gjennomføres etter kampen: 

• Bortelaget tar initiativet når alle spillerne har stilt seg opp  

• Kapteinen/keeper står først i rekken og leder an laget, lagleder står ved siden av og overvåker at spillere hilser på en fin måte. 

• Begge lagene takker for kampen på samme måte som før kampen 

NFF oppfordrer dommerne til å tilrettelegge for at Fair Play-hilsen hilsen blir gjennomført før og etter kampen, og at dommerne forklarer lagene hvordan prosedyren skal være dersom de ikke kjenner dette.