Banekalender/Booking

Oversikt over reserverte tider på Olsvikbanen når det ikke er trening.
Disse tider er på torsdag-søndag.

Skal du reservere tid må du ha fått tildelt brukerident og passord.
Først må du velge bane og deretter dato/tidspunkt og legge inn de
nødvendige opplysninger
Mer hjelp kan du finne her