Visjon

Olsvik Idrettslag ønsker å være en viktig bidragsyter til miljøet i Olsvik bygden, både på og utenfor banen, slik at både unge og voksne har et godt liv i et trygt og godt nærmiljø.

Olsvik IL sin visjon, er at vi skal jobbe mot å bli «Best i Vest». I dette ligger det at alt som utføres skal være av høyest mulige kvalitet, samtidig som måten det utføres på skal være forankret i verdigrunnlaget vårt. Måten vi oppnår våre resultater på, er minst like viktig som resultatene, både på banen og på styrerommet