Trygg på trening

I 2017 startet et samarbeid mellom Hordaland idrettskrets, Redd Barn Hordaland og SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep).
Samarbeidet fikk navnet «Trygg på trening».  Hensikten med samarbeidet er å sikre at idretten utvikles til å bli et tryggere sted for alle barn og unge ved at trenere og frivillige får økt kunnskap og handlingskompetanse om seksuelle overgrep hos barn og unge.

Høsten 2019 gjennomførte Olsvik IL sin samling for trenere og lagledere for å informere om og sette i gang kurset «Trygg på trening» i vår klubb. I den forbindelse fikk vi besøk av Maria Karin Dalsbø fra idrettsforbundet og Trond Berge Høvik fra SMISO. Sistnevnte holdt et gripende foredrag rundt temaet overgrep hos barn og unge og åpnet øynene til oss alle for hvor viktig det er at vi alle engasjerer oss og ser barna i vårt idrettslag. På bakgrunn av dette satt vi igjen med et sett med etisk retningslinjer for frivillige i Olsvik IL samt en beredskapsplan ved mistanke om seksuelle overgrep, trakassering eller omsorgssvikt.

Vi i Olsvik IL ønsker å ha fokus på at våre medlemmer skal ha en trygg arena i sin hverdag. Alle frivillige i Olsvik IL skal derfor gjøre seg kjent med Klubbens etiske retningslinjer og være klar over hvor en finner beredskapsplanen.

Du kan lese mer om emnet på Norges Idrettsforbund sine sider her
Vil du kontakte Olsvik IL om dette, kontakt leder for Utvalg for samfunn- og verdiarbeid