Stig Blindheim forlenger sitt engasjement i Olsvik IL

Sportsligleder i Olsvik IL, Thor Steinsland, er glad for å kunne informere at Olsvik IL og Stig Blindheim er enige om å videreføre hans engasjement i klubben.
Stig blir også i sesongen 2022 hovedansvarlig for jenter 2006, 2007 og 2008. I tillegg tiltrer han i en forsterket rolle som en del av trenerveilederteamet i klubben. Stig vil i sesongen 2022 har spesielt ansvar for å følge opp trenerne for ungdomslagene.
Han er tiltenkt å kunne være en samtalepartner og støttespiller for de trenerne som ønsker dette. Stig vil også ha ansvar for å gjennomføre ulike former for impulssamlinger, kompetansehevende tiltak og trenerforum for trenerne både i barne- og ungdomsfotballen.

Ved behov kan Stig kontaktes på tlf 97161516 og epost: stig.blindheim@fotball.no

You may also like...