Klubbhus

Olsvik IL’s klubbhus ble bygget i 2018 og tatt i bruk i november 2018, og endelig ferdigstilt i 2019 og er bygget egne midler.
Klubbhuset består av møterom, kiosk, garderobe med toalett og lager.

Møterommet er tilgjengelig for klubbens medlemmer til møter, spillermøter, lagmøter, sosiale samlinger for laget. Møterommet reserveres av lagleder/hovedtrener.
Trenger du hjelp eller koder for å komme inn – send mail til: mailto:medlem@olsvikil.no
Mer hjelp kan du finne her

test