Sportsplan – 5-årsplan – rekruttering

Målet de neste årene vil være å utvikle de gode rutinene ift dette. Eks arrangere en Olsvikdag/rekrutteringsdag rett etter skolestart hvert år, der spillere fra ungdomslag får ansvar for grupper med barn fra 1.klasse og siste års barnehagekull. SU/Oppstartsansvarlig informerer om klubb og rekrutterer trenere/lagledere mens barna spiller. Denne rekrutteringsdagen skal erstatte foreldremøter i Grendahus og på infomøte 1.klasse, da oppmøte og effekt av disse har vært for dårlig. Lage et laminert/dobbeltsidig infoskriv som inneholder fakta om klubb, verdier (blå siden?), grasrot, foreldrevettregler mm.