6. Økonomi

6.1 Kontoinformasjon

Klubben har 3 kontoer som disponeres og driftes av Kasserer. I tillegg til dette så har alle klubbens lagledere en egen driftskonto for sine lag, som eies og regnskapsrapporteres av klubben.

6.2 Kontingenter

Detaljene rundt kontingenten ligger på hjemmesiden. Olsvik IL legger vekt på å ha lav kontingent, og ha gode ordninger rundt oppdaling av betaling for dem som ønsker det. Hos oss skal fotballen være for alle.https://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948494143

6.3 Reiser

 • På reiser til seriekamper som er mer enn 50 km en vei, så dekkes km for hele reisen med 2 kr pr. km. Forutsetningen er at det kjøres med fulle biler.
 • Ferger dekkes, uavhengig av km avstand. Det kjøpes inn fergekort som styres av Kasserer.
 • Bompenger dekkes på reiser til seriekamper som er mer enn 50 km en vei.

Reiser til cup’er dekkes ikke.

6.4 Sponsing internt

Klubben kan sponse enkeltaktiviteter. Dette må søkes om til styret.

6.5 Kurs

Klubben refunderer påmeldingsavgiften på trener og lederkurs. 

Deltakelse på trenerkurs skal godkjennes av Treneransvarlig.

Deltakelse på lederkurs skal godkjennes av Styret.

6.6 Dommerhonorarer

 • 3’er 100,- 
 • 5’er 100,-
 • 7’er 150,- 
 • 9’er G/J 12 250,- 
 • 9’er G/J 13 400,-
 • 7’er, 9’er og 11’er der kretsen ikke setter opp dommer for G/J14+ 400,-

Satsene over gjelder hele kamper. For serieturneringer, miniturneringer eller andre kamper der det ikke spilles full kamptid, skal dommersatser pr kamp avklares med dommeransvarlig

6.7 Dommerutstyr

Kretsdommere skal ha komplett utstyr dekket av klubben når de er ferdig med kurs og forplikter seg å dømme minimum 3 kamper for kretsen pr år, være disponible som dommer G12/J12 kamper og treningskamper i egen klubb, samt delta på dommersamlinger i klubben. Dommerutstyr som dekkes er:

 • Dommerdrakt, short og strømper
 • Kort og dommerfløyte

Dommerne får videre dekket inntil 1000,- pr år i nytt utstyr, men kan søke om utvidet beløp ved behov.

6.8 Stipend

Spillere som er med på kretslag, gis et stipend på opptil 2000,- pr år. Dette er til bruk for dokumentertte egenandeler/kostnader forbundet med reiser i regi av krets-/landslag. Stipendet utbetales i desember hver år.

Stipend gis bare til spillere som er medlem i Olsvik IL ved utgangen av sesongen, og som ellers ikke har noe økonomisk utestående med klubben. 

6.9 Regler i forhold til Bettingselskaper

Noen bettingselskaper gir odds på Olsvik IL sine A-lag sine kamper og tabellposisjon. Det er ikke lov for spillere og ledere å tippe på eget lags prestasjoner. Man skal også unngå å tippe på andre lag i samme avdeling, der Olsvik IL sin prestasjon kan påvirke andre lags skjebne.