Treninger etter påske

Kjære trenere og ledere i Olsvik IL

Helsedirektoratet og Norges Idrettsforbund har åpnet for å sette i gang en form for organisert trening med restriksjoner. Styret og Sportslig Utvalg(SU) har derfor etter grundig gjennomgang i tillegg til å vente på NFF sine retningslinjer, valgt å starte opp med organisert trening I klubben.

Det kan bli endringer i treningstidene for de enkelte lagene. Følg med på lagsider og spond for oppdatert informasjon.

Vi påpeker at reglene som gjelder i samfunnet ellers er meget viktig å opprettholde! -Grupper på maks 5 personer, og med 2 meters avstand, både internt i gruppen og mellom gruppene. NB! Garderober og toaletter vil holdes stengt! Oppstart vil være tirsdag 14.april.

FRIVILLIG

Vi vil påpeke at dette tilbudet er frivillig. Er det spillere, foreldre eller trenere som ikke ønsker å benytte seg av tilbudet, har vi full forståelse for det. Fravær i disse tider skal IKKE gå utover laguttak eller andre ting i klubben og telles ikke. Vi oppfordrer fremdeles alle til å fortsette med egentrening i tillegg eller i stedet for fellesøkter!

KRAV FOR Å STILLE PÅ TRENING

Alle som stiller på trening må være frisk!! Ikke ha symptomer eller være i risikogruppe for viruset. Her må vi be foreldre engasjere seg og spillerne innrette seg etter de råd som samfunnet også gir oss på generell basis.

You may also like...