Sportsplan – Visjon og verdier

Olsvik IL sin visjon: BEST I VEST!

Våre verdier fremgår av DEN BLÅ SIDEN:

Olsvik Idrettslag ønsker å ha fokus på et aktivt nærmiljø.

Med aktivt nærmiljø mener vi at idrettslaget skal gi tilbud til barn, ungdom og voksne for å skape aktivitet i nærmiljøet i Olsvik. I praksis betyr dette at vi er en breddeklubb, og at alle våre spillere er like viktige, uavhengig av fotballmessige ferdigheter.