Sportsplan – ungdomsfotball – 17 – 19 år

SKOLERINGSPLAN 17 – 19 år, 11er fotball

Mål for opplæringen

  • Utvikle spillere til A-lag
  • Skape et godt treningsmiljø der en forstår hva som må til for å bli en idrettsutøver. (holdninger til trening, skole, levesett og det å ta ansvar
  • Utvikle taktisk forståelse, teknisk ferdighet og kreativitet
  • Se til at alle som vil får et trenings- og kamptilbud.

Trening og kamptilbud

2 – 3 treninger pr. uke inkludert kamper.

Treningstilbud også i oktober, november og desember

Delta i innendørsturneringer

Krav om egentrening.

De fleste må få tilbud om hospitering på A – laget, og få tilbud om spesialtrening.

Legge til rette for ekstra trening for å stimulere de som «vil mer».

Fysisk trening

Fysisk trening må stå mye mer sentralt. I perioden oktober – februar bør fysisk trening prioriteres på lik linje med spill. En bør i denne perioden forbedre utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet og koordinasjon.

I perioden mars – september bør det fysiske nivået holdes ved like på fellestreninger, men utholdenhetstrening bør kunne gjøres på egentrening/evt. Litt inn i treningene.

Hurtighetstrening 10 – 15 minutt en gang i uken.

Bevegelsestrening bør avslutte alle treninger og kamper.

Øvelser for koordinasjon må fremdeles være en del av treningen.

Innholdet i treningen bør være i samsvar med hva hele denne planen legger opp til. En bør også hente inspirasjon fra A – laget.

Spillerne på juniorlaget må nå i svært stor grad selv ta ansvar for sin egen sportslige utvikling.

Råd til gjennomføring

  • De som vil satse mot A – laget må gjøre egentrening i samsvar med egne utviklingsmål.
  • Gjennomfør spillersamtaler. 1 – 2 pr. sesong.
  • Trener må sikre seg at spillerne nå kan alle taktiske begrep i teori og praksis.