Sportsplan – ungdomsfotball – 15 – 16 år

SKOLERINGSPLAN 15 - 16 år, 11er fotball

Karakteristikk for aldersgruppen

 • Ekstrem vekstperiode
 • Guttene utvikler større muskelstyrke enn jentene
 • Koordinasjonsevnen i fin utvikling
 • Tåler sterk fysisk belastning, men trenger lang restitusjonstid
 • Kreativiteten i kraftig utvikling
 • De fleste gutter er midt i puberteten
 • Sterke sosiale behov gjør seg gjeldende
 • Vær obs på at stort frafall kan skje i denne aldersgruppen på grunn av andre interesser. Hva kan gjøres for å beholde disse? Treningstider? Treningsmengde? Ta spillerne med på råd om dette. Avklar hvilke ønsker og behov hver enkelt spiller har. Ta hensyn til dette når man lager planer for året med tanke på total belastning

Trening og kamptilbud

2 – 3 fellestreninger pr. uke i 1,5 time, ta hensyn til forskjellig ambisjonsnivå. I tillegg kommer kamper. Det bør være treningstilbud i oktober, november og desember. 

Legge til rette for ekstra trening på tvers av årskull for å stimulere de som «vil mer».

Man bør prøve å delta på en sommercup, fortrinnsvis DanaCup.

På dette nivået kan det være naturlig å ha ett lag for de beste og ett for de øvrige DERSOM det er nok spillere. Har man ikke nok spillere til to lag, SKAL man ta hensyn til holdninger og oppmøte på treninger når man skal ta ut «startellever».

Mål for opplæringen

 • Vedlikehold og utvikling av tekniske ferdigheter
 • Lære deler av det taktiske spillet gjennom alternative muligheter for oppbygging av angrep, å skape målsjanser og å avslutte angrep
 • Utvikle enkeltspillere gjennom egentreningsprogram
 • Forstå grunnprinsipper i forsvarsspill – soneforsvar, press/vinkel/avstand etc.
 • Enkeltspilleres fremgang er viktigere enn lagets resultater

Nå kan man stille større krav til kvalitet. En kan også stille krav til valg av den enkelte ferdighet:

Fysisk påvirkning

 • God fysisk trening oppnås gjennom høy intensitet i spillet.
 • En del styrketrening (uten vekter) som forebygger skader. F. eks sirkeltrening to og to sammen.
 • Hurtighetstrening er viktig
 • Spensttrening – få repetisjoner med maks innsats
 • Vær obs på at de eldste nærmer seg junior – seniorfotball – forbered de på de krav som stilles.

Råd til gjennomføring

 • Fremdeles bør spillerne lære seg flere roller på banen.
 • Kvalitet, ansvar og humør er viktige stikkord
 • Utvikling av den enkelte er fremdeles viktigere enn resultatet.
 • Skadeforebyggende oppvarming er viktig!
 • Bruk ball mye i oppvarmingen.
 • Det kan være stor forskjell mellom spillerne sine ferdigheter og modning. Å behandle alle ”likt” kan da bli urettferdig.
 • Fotball skal spilles. Keeper bør fremdeles oppfordres til å kaste ballen til spillere i eget forsvarsområde dersom det er mulig/fornuftig.
 • Alle spillerne skal i det minste spille 50% av kampen der en deltar.
 • Viktig å skape holdninger mot RUS
 • Tøy ut etter trening og kamp.

Husk:

 • Skole er viktigere enn fotball
 • I hvilken grad ønsker spilleren å satse på fotball? Gjøre spillerne bevisste på konsekvensen for å nå sine mål (A – lag, Eliteserien, Landslag, Proff)
 • Alle kan ikke bli like gode, men alle har like stor verdi
 • Alternativer innenfor idretten – trener, leder, dommer
 • Alle har et ansvar for alle på laget
 • Viktig å skape holdninger mot mobbing og rus.
 • Skal en bli god må en trene mye.