Sportsplan – ungdomsfotball – 13 – 14 år

SKOLERINGSPLAN 13 (9er)- 14 år (11er)

Karakteristikk for aldersgruppen

 • Puberteten starter – for guttene senere enn jentene
 • Mange er usikre/påtatt tøffhet/humøret svinger
 • Grunnet sterk vekst kan koordinasjonsevnen være variabel
 • Kreativiteten og konsentrasjonsevnen er i sterk utvikling
 • Gruppen er mer prestasjonsbevisste enn før
 • Store forskjeller i fysisk og mental utvikling
 • Motorikken er i god utvikling
 • Holdninger blir lett skapte
 • Skolen krever mer
 • Mange må på dette stadiet velge mellom 2 idretter

Dette må vi trenere og lagleder ta hensyn til!

Trening og kamptilbud

2 – 3 treninger pr. uke i 1,5 time. I tillegg kommer kamper. Legge til rette for ekstra trening på tvers av årskull for å stimulere de som «vil mer».

Treningstilbud også gjennom hele vinteren. Stimulere og oppfordre til egentrening.

Delta i innendørsturneringer gjennom året, og gjerne vinterserie.

Man bør prøve å delta på en sommercup, fortrinnsvis Sør Cup eller DanaCup

Tips

 • Kunnskap om regler for 9er og 11er må på plass tidlig. Vurdere teori.
 • Fremdeles ha det gøy på trening og i kamp
 • Utvikle litt taktisk forståelse

Regler og Fair Play

Respekt, disiplin, toleranse, ydmykhet og ansvar er stikkord for en god oppførsel på og utenfor banen. Vi kan stille større krav til spilleren sine evner til å ta ansvar:

 • Klar 5-10 minutter før hver trening.
 • Holde orden i garderobe, ballhus, innbytterbenk, bane, og holde sitt eget utstyr i orden.
 • Vi skal ikke kjefte, banne eller krangle (”utvise noen minutter, eller hele treningen/kamp om nødvendig)
 • Legg vekt på å oppmuntre og hjelpe
 • Holdninger til sunt levesett (kosthold, søvn)

En kan nå stille større krav til spillerne om at de skal gjøre sitt beste ute på banen.

Det er lov å ta hensyn til kvalitet når man skal ta ut lag, men dette må gjøres med forsiktighet. Har man mer enn ett påmeldt lag i serie skal man være forsiktig med å dele inn i et 1. lag og et 2. lag, der 1. laget blir toppet. Spesielt viktig er dette fordi dette årskullet normalt vil være første år med samarbeid med Kjøkkelvik, der to spillergrupper slås sammen, og der vennskap, miljø og integrering skal prioriteres.

Råd til gjennomføringen

 • Ha et hovedmål for hver trening som gjøres kjent for spillerne.
 • Spill i små grupper fra 1:1 til 7:7
 • Bruk oppvarmingsdelen til å fokusere og vektlegge den tekniske 
 • En kan nå starte med lett styrketrening (kne, hofte, mage, rygg, overkropp) med kroppen som belastning.
 • Utholdenhetstrening vil en få gjennom spillet, men en kan oppfordre til egentrening på fritid som stimulerer det samme.
 • En kan drive hurtighetstrening (10-15 min. i uken)
 • Fotball skal spilles. Keeper bør ikke spille ballen langt ut – men skal passe eller hive til spiller i eget forsvarsområde
 • På dette trinnet kan keeper få egen trening, gjerne utenom lagets fellestrening.
 • Fellesskap, holdninger og trivsel, samt utviklingen av den enkelte spiller må fremdeles være viktigere enn kampresultatet
 • Alle spillerne skal spille minst 50 % av kampen der en deltar.