Sportsplan – Ungdomsfotball

13-14 år

SKOLERINGSPLAN 13 (9er)- 14 år (11er)

Karakteristikk for aldersgruppen

 • Puberteten starter – for guttene senere enn jentene
 • Mange er usikre/påtatt tøffhet/humøret svinger
 • Grunnet sterk vekst kan koordinasjonsevnen være variabel
 • Kreativiteten og konsentrasjonsevnen er i sterk utvikling
 • Gruppen er mer prestasjonsbevisste enn før
 • Store forskjeller i fysisk og mental utvikling
 • Motorikken er i god utvikling
 • Holdninger blir lett skapte
 • Skolen krever mer
 • Mange må på dette stadiet velge mellom 2 idretter

Dette må vi trenere og lagleder ta hensyn til!

Trening og kamptilbud

2 – 3 treninger pr. uke i 1,5 time. I tillegg kommer kamper. Legge til rette for ekstra trening på tvers av årskull for å stimulere de som «vil mer».

Treningstilbud også gjennom hele vinteren. Stimulere og oppfordre til egentrening.

Delta i innendørsturneringer gjennom året, og gjerne vinterserie.

Man bør prøve å delta på en sommercup, fortrinnsvis Sør Cup eller DanaCup

Tips

 • Kunnskap om regler for 9er og 11er må på plass tidlig. Vurdere teori.
 • Fremdeles ha det gøy på trening og i kamp
 • Utvikle litt taktisk forståelse

Regler og Fair Play 

Respekt, disiplin, toleranse, ydmykhet og ansvar er stikkord for en god oppførsel på og utenfor banen. Vi kan stille større krav til spilleren sine evner til å ta ansvar:

 • Klar 5-10 minutter før hver trening.
 • Holde orden i garderobe, ballhus, innbytterbenk, bane, og holde sitt eget utstyr i orden.
 • Vi skal ikke kjefte, banne eller krangle (”utvise noen minutter, eller hele treningen/kamp om nødvendig)
 • Legg vekt på å oppmuntre og hjelpe
 • Holdninger til sunt levesett (kosthold, søvn)

En kan nå stille større krav til spillerne om at de skal gjøre sitt beste ute på banen.

Det er lov å ta hensyn til kvalitet når man skal ta ut lag, men dette må gjøres med forsiktighet. Har man mer enn ett påmeldt lag i serie skal man være forsiktig med å dele inn i et 1. lag og et 2. lag, der 1. laget blir toppet. Spesielt viktig er dette fordi dette årskullet normalt vil være første år med samarbeid med Kjøkkelvik, der to spillergrupper slås sammen, og der vennskap, miljø og integrering skal prioriteres.

Råd til gjennomføringen

 • Ha et hovedmål for hver trening som gjøres kjent for spillerne.
 • Spill i små grupper fra 1:1 til 7:7
 • Bruk oppvarmingsdelen til å fokusere og vektlegge den tekniske 
 • En kan nå starte med lett styrketrening (kne, hofte, mage, rygg, overkropp) med kroppen som belastning.
 • Utholdenhetstrening vil en få gjennom spillet, men en kan oppfordre til egentrening på fritid som stimulerer det samme.
 • En kan drive hurtighetstrening (10-15 min. i uken)
 • Fotball skal spilles. Keeper bør ikke spille ballen langt ut – men skal passe eller hive til spiller i eget forsvarsområde
 • På dette trinnet kan keeper få egen trening, gjerne utenom lagets fellestrening.
 • Fellesskap, holdninger og trivsel, samt utviklingen av den enkelte spiller må fremdeles være viktigere enn kampresultatet
 • Alle spillerne skal spille minst 50 % av kampen der en deltar.

15-16 år

SKOLERINGSPLAN 15 – 16 år, 11er fotball

Karakteristikk for aldersgruppen

 • Ekstrem vekstperiode
 • Guttene utvikler større muskelstyrke enn jentene
 • Koordinasjonsevnen i fin utvikling
 • Tåler sterk fysisk belastning, men trenger lang restitusjonstid
 • Kreativiteten i kraftig utvikling
 • De fleste gutter er midt i puberteten
 • Sterke sosiale behov gjør seg gjeldende
 • Vær obs på at stort frafall kan skje i denne aldersgruppen på grunn av andre interesser. Hva kan gjøres for å beholde disse? Treningstider? Treningsmengde? Ta spillerne med på råd om dette. Avklar hvilke ønsker og behov hver enkelt spiller har. Ta hensyn til dette når man lager planer for året med tanke på total belastning

Trening og kamptilbud

2 – 3 fellestreninger pr. uke i 1,5 time, ta hensyn til forskjellig ambisjonsnivå. I tillegg kommer kamper. Det bør være treningstilbud i oktober, november og desember. 

Legge til rette for ekstra trening på tvers av årskull for å stimulere de som «vil mer».

Man bør prøve å delta på en sommercup, fortrinnsvis DanaCup.

På dette nivået kan det være naturlig å ha ett lag for de beste og ett for de øvrige DERSOM det er nok spillere. Har man ikke nok spillere til to lag, SKAL man ta hensyn til holdninger og oppmøte på treninger når man skal ta ut «startellever».

Mål for opplæringen

 • Vedlikehold og utvikling av tekniske ferdigheter
 • Lære deler av det taktiske spillet gjennom alternative muligheter for oppbygging av angrep, å skape målsjanser og å avslutte angrep
 • Utvikle enkeltspillere gjennom egentreningsprogram
 • Forstå grunnprinsipper i forsvarsspill – soneforsvar, press/vinkel/avstand etc.
 • Enkeltspilleres fremgang er viktigere enn lagets resultater

Nå kan man stille større krav til kvalitet. En kan også stille krav til valg av den enkelte ferdighet:

Fysisk påvirkning

 • God fysisk trening oppnås gjennom høy intensitet i spillet.
 • En del styrketrening (uten vekter) som forebygger skader. F. eks sirkeltrening to og to sammen.
 • Hurtighetstrening er viktig
 • Spensttrening – få repetisjoner med maks innsats
 • Vær obs på at de eldste nærmer seg junior – seniorfotball – forbered de på de krav som stilles.

Råd til gjennomføring

 • Fremdeles bør spillerne lære seg flere roller på banen.
 • Kvalitet, ansvar og humør er viktige stikkord
 • Utvikling av den enkelte er fremdeles viktigere enn resultatet.
 • Skadeforebyggende oppvarming er viktig!
 • Bruk ball mye i oppvarmingen.
 • Det kan være stor forskjell mellom spillerne sine ferdigheter og modning. Å behandle alle ”likt” kan da bli urettferdig.
 • Fotball skal spilles. Keeper bør fremdeles oppfordres til å kaste ballen til spillere i eget forsvarsområde dersom det er mulig/fornuftig.
 • Alle spillerne skal i det minste spille 50% av kampen der en deltar.
 • Viktig å skape holdninger mot RUS
 • Tøy ut etter trening og kamp.

Husk:

 • Skole er viktigere enn fotball
 • I hvilken grad ønsker spilleren å satse på fotball? Gjøre spillerne bevisste på konsekvensen for å nå sine mål (A – lag, Eliteserien, Landslag, Proff)
 • Alle kan ikke bli like gode, men alle har like stor verdi
 • Alternativer innenfor idretten – trener, leder, dommer
 • Alle har et ansvar for alle på laget
 • Viktig å skape holdninger mot mobbing og rus.
 • Skal en bli god må en trene mye.

17-19 år

SKOLERINGSPLAN 17 – 19 år, 11er fotball

Mål for opplæringen

 • Utvikle spillere til A-lag
 • Skape et godt treningsmiljø der en forstår hva som må til for å bli en idrettsutøver. (holdninger til trening, skole, levesett og det å ta ansvar
 • Utvikle taktisk forståelse, teknisk ferdighet og kreativitet
 • Se til at alle som vil får et trenings- og kamptilbud.

Trening og kamptilbud

2 – 3 treninger pr. uke inkludert kamper.

Treningstilbud også i oktober, november og desember

Delta i innendørsturneringer

Krav om egentrening.

De fleste må få tilbud om hospitering på A – laget, og få tilbud om spesialtrening.

Legge til rette for ekstra trening for å stimulere de som «vil mer».

Fysisk trening

Fysisk trening må stå mye mer sentralt. I perioden oktober – februar bør fysisk trening prioriteres på lik linje med spill. En bør i denne perioden forbedre utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet og koordinasjon.

I perioden mars – september bør det fysiske nivået holdes ved like på fellestreninger, men utholdenhetstrening bør kunne gjøres på egentrening/evt. Litt inn i treningene.

Hurtighetstrening 10 – 15 minutt en gang i uken.

Bevegelsestrening bør avslutte alle treninger og kamper.

Øvelser for koordinasjon må fremdeles være en del av treningen.

Innholdet i treningen bør være i samsvar med hva hele denne planen legger opp til. En bør også hente inspirasjon fra A – laget.

Spillerne på juniorlaget må nå i svært stor grad selv ta ansvar for sin egen sportslige utvikling.

Råd til gjennomføring

 • De som vil satse mot A – laget må gjøre egentrening i samsvar med egne utviklingsmål.
 • Gjennomfør spillersamtaler. 1 – 2 pr. sesong.
 • Trener må sikre seg at spillerne nå kan alle taktiske begrep i teori og praksis.