Sportsplan – Trenergodtgjørelse

Det utbetales ikke trenergodtgjørelse for trenere på barnelag og ungdomslag. Budsjett for Senior Menn er totalt 40.000 kroner, til fordeling blant trenere og lagleder.Sist oppdatert 10. april 2020