Sportsplan – seniorfotball – kvinner

Mål/visjon

Senior Kvinner er påmeldt seriespill i 2018. Olsvik IL har som mål at A-laget, skal rekruttere nok spillere på sikt til å stille 11er lag i seriespill hvert år.

Det er et mål at klubben utvikler flesteparten av spillerne på A-laget fra yngre lag i klubben. A-laget skal være et naturlig mål for klubbens yngre spillere som ønsker å spille fotball etter juniornivå.

Trening og kamptilbud

2 organiserte økter per uke. I kampsesong minst 1 trening + kamp.

Treningstilbud også i oktober, november. Kan ta treningsfri i desember og januar hvis ønskelig.