Sportsplan – seniorfotball – generelt

Seniorklassen er trenerstyrt innenfor klubbens rammer og verdier. 

Fair Play arbeidet står sentralt. Trenere og spillere forplikter seg til å stille på minst ett Fair Play møter i regi av klubben.

Spillere forplikter seg til å være gode forbilder for barn og ungdom i klubben. Både på og utenfor bane.