Sportsplan – Seniorfotball

Generelt

Seniorklassen er trenerstyrt innenfor klubbens rammer og verdier. 

Fair Play arbeidet står sentralt. Trenere og spillere forplikter seg til å stille på minst ett Fair Play møter i regi av klubben.

Spillere forplikter seg til å være gode forbilder for barn og ungdom i klubben. Både på og utenfor bane.

Kvinner

Mål/visjon

Senior Kvinner er påmeldt seriespill i 2018. Olsvik IL har som mål at A-laget, skal rekruttere nok spillere på sikt til å stille 11er lag i seriespill hvert år.

Det er et mål at klubben utvikler flesteparten av spillerne på A-laget fra yngre lag i klubben. A-laget skal være et naturlig mål for klubbens yngre spillere som ønsker å spille fotball etter juniornivå.

Trening og kamptilbud

2 organiserte økter per uke. I kampsesong minst 1 trening + kamp.

Treningstilbud også i oktober, november. Kan ta treningsfri i desember og januar hvis ønskelig.

Menn

Mål/visjon

A-laget spiller i 2018 sesongen i 6. divisjon. 

Olsvik IL har som mål at A-laget, skal rykke opp til 5. divisjon i 2018, og stabilisere seg i 4. divisjon innen 2020.

Det er et mål at klubben utvikler flesteparten av spillerne på A-laget fra yngre lag i klubben. A-laget skal være et naturlig mål for klubbens yngre spillere.

Trening og kamptilbud

2 – 3 organiserte økter pr. uke inkludert kamper.

Klubben legger til rette for at minst en treningsøkt i uken skal foregå på hel 11er bane.

Treningstilbud også i oktober, november og desember. Kan ta treningsfri i januar hvis ønskelig.

Minst 4-5 treningskamper før kampsesong.

Fysisk trening

Trener/lagleder lager årsplan med nærmere opplegg for treningsplaner som også inkluderer individuelle opplegg tilpasset hver enkelt spiller.

Innholdet i treningen skal være i samsvar med hva hele denne planen legger opp til.

Råd til gjennomføring

  • Legg til rett for hospitering fra juniorklasse, og eventuelt 15-16 år dersom noen er klare for det. 
  • Gjennomfør spillersamtaler. 1 – 2 pr. sesong.
  • Kreve at alle spillere deltar i snømåking i vintersesong minst 20 minutter før trening. Dette for å forhindre avlyste treningsøkter.