Sportsplan – organisering – dommergruppen

Dommeransvarlig skal arrangere klubbdommerkurs i samarbeid med Kjøkkelvik IL en gang i året, slik at vi er selvforsynt med klubbdommere. Dette kurset tilbys den årgangen som går inn i ungdomsfotballen (det året man fyller 13).

Alle spillerne skal ta kurset, men det er frivillig å være klubbdommer i påfølgende sesong.

I tillegg skal minst to ungdommer ta kretsdommerkurs hvert år, hvorav minst èn skal være jente.