Sportsplan – Organisering

DOMMERGRUPPEN

Dommeransvarlig skal arrangere klubbdommerkurs i samarbeid med Kjøkkelvik IL en gang i året, slik at vi er selvforsynt med klubbdommere. Dette kurset tilbys den årgangen som går inn i ungdomsfotballen (det året man fyller 13).

Alle spillerne skal ta kurset, men det er frivillig å være klubbdommer i påfølgende sesong.

I tillegg skal minst to ungdommer ta kretsdommerkurs hvert år, hvorav minst èn skal være jente.

TRENER/STØTTEAPPARAT

Sportslig utvalg utnevner/godkjenner hovedtrener for hvert lag. Resten av støtteapparatet plukkes ut av hovedtrener, i samarbeid med Sportslig Utvalg, som skal vite om alle som har tillitsverv i klubben.

Alle lag skal ha èn hovedtrener, og i tillegg minimum en hjelpetrener og lagleder (avhengig av størrelse på kullet). Der man ikke får til dette så kan andre løsninger diskuteres.

  • Filosofi: Vi ønsker primært å rekruttere foreldre i spillergruppen og eldre spillere fra egen klubb som trenere/lagledere i barnefotballen.
  • Hovedtrener: skal ha tilstrekkelige fotballferdigheter til å kunne demonstrere øvelsene for spillerne og skal ha/ta trenerkurs i tråd med klubbens krav til utdanning. Bør ha solid fotballbakgrunn. For at hovedtrener skal kunne følge laget hele veien så må trenerkompetansen utvikles i takt med lagets ferdigheter. Skal ha Barnefotballkveld / Ungdomsfortballkveld. Hovedtrener bør ha førstehjelpskurs.
  • Hjelpetrenere: Trenger ikke å ha noen fotballbakgrunn, selv om det er ønskelig. Skal ha Barnefotballkveld / Ungdomsfortballkveld. Oppfordres til å ta trenerkurs.
  • Lagleder: Trenger ikke å ha fotballbakgrunn. Må være en ryddig kommunikator, som tar seg av alle de administrative tingene rundt laget. Oppfordres til å ta Barnefotballkveld / Ungdomsfortballkveld.