Sportsplan – Målsetninger

Med referanse til de overordnede målene og verdiene våre beskrevet i innledningen, har vi satt oss følgende konkrete sportslige mål.

Olsvik IL skal:

  • gi et fotballtilbud av god kvalitet til alle som ønsker å spille hos oss, helt fra de går siste år i barnehagen (MIKRO) og frem til man er veteraner. 
  • der vi ikke klarer å gi et tilbud alene, samarbeider vi med Kjøkkelvik IL. Dette gjelder både jente- og gutteklassene. Der Kjøkkelvik IL ikke dekker behovet kan det i særskilte tilfeller inngås samarbeid med andre klubber i nærmiljøet.
  • legge til rette for enkeltspilleres utvikling. Selv om vi ønsker at alle spillere skal nå sitt fulle potensial her hos oss, må vi erkjenne at noen enkeltspillere har behov for utfordringer Olsvik IL ikke kan tilby. Disse skal hjelpes videre til andre klubber når de er modne for det.
  • legge til rette for korrekt differensiering, og sørge for at føringer for dette blir kommunisert til, og forstått, av alle involverte.
  • sørge for at alle hovedtrenere og ledere på alle alderstrinn skal utvikle seg i takt med spillerne. Vi har et ansvar for at våre spillere får kompetent undervisning på treningsfeltet, og det kan vi bare oppnå ved å videreutdanne trenere.
  • sørge for god kommunikasjon mellom lagledelse og foreldre, slik at også foreldrene føler seg godt ivaretatt og trives.
  • Vi har som mål å rekruttere minst 20 gutter og 10 jenter fra alle 1. klasse kull på Olsvik Skole. Dersom vi ikke lykkes med dette på første forsøk, skal det gjennomføres ytterligere rekrutteringstiltak.
  • være en Fair Play klubb, med de forpliktelser det til enhver tid innebærer.
  • legge til rette for utdanning av dommere, slik at klubben til enhver tid tilfredsstiller kretsens krav.