Sportsplan – Kurs og utdanning

GENERELT

Klubben skal til enhver tid ha oversikt over trenerne sine kvalifikasjoner, og hvert år tilby videreutdanning til dem som ønsker det.

Trenerne er vår viktigste ressurs, og ideen er at de skal vokse sammen med laget, slik at de kan tilby læring og utfordring til spillerne gjennom hele forløpet.

KRAV BARNEFOTBALL

Alle lag skal ha minimum en trener med minimum ett delkurs fra NFF Grasrottreneren (tidligere kalt C-lisensutdanning).

KRAV UNGDOMSFOTBALL

Alle lag skal ha minimum en trener med minimum to delkurs fra NFF Grasrottreneren (tidligere kalt C-lisensutdanning), og i tillegg skal minst en trener per årskull per kjønn ha fullført NFF Grasrottreneren (tidligere kalt C-lisensutdanning).