Sportsplan – Innledning

Olsvik IL sin sportsplan skal være et styringsverktøy til trenere, lagledere, ledere og spillere i klubben. Den skal hjelpe å legge forholdene til rette slik at alle som ønsker å spille fotball i klubben – uavhengig av alder, ferdighet og ambisjoner, kan gjøre det.

Det forutsettes at ledere, trenere og spillere utviser respekt og positiv holdning til de beslutninger som er truffet av klubben. Beslutninger forutsettes å være truffet og utøvd i tråd med retningslinjer i denne sportsplan.