Sportsplan – Holdninger i klubben

Både spillere og støtteapparat skal til enhver tid fremvise gode holdninger, i tråd med denne sportsplanen. Man har også et ansvar for å gripe inn dersom andre rundt lagets aktiviteter ikke klarer å oppføre seg.

  • Drakten skal bæres med stolthet
  • Spillere, trenere, ledere skal alltid arbeide med å utvikle sunne holdninger og vise respekt ovenfor medspillere, dommere, motstandere, og hverandre.
  • Skolearbeid har alltid prioritet før fotball
  • Skape sunne holdninger i forhold til rus og rusmidler
  • Skape sunne holdninger til hvile og kosthold
  • Røyking er forbudt, både på og utenfor banen.
  • Overholde klubbens vedtatte regler
  • Respektere samarbeid og samhold
  • Fair Play i alt vi gjør