Sportsplan – differensiering – Olsvik akademi

Sportslig Utvalg arrangerer Olsvik Akademi i vinterhalvåret. 

Dette er ekstra treninger på tvers av årskull, og vil bli arrangert utenom kampsesong. Aktuell målgruppe er 9-13 år (planen på sikt er å utvide til alle årskull), og tilbudet er åpent for alle innenfor målgruppen. 

Kostnadsmessig skal dette være et nullprosjekt for Olsvik IL, og påmeldingsavgift er derfor beregnet til ca 1000,- per vinter, eventuelt 500,- per høst / vår. Dette skal utelukkende gå til å dekke utgiftene til å arrangere treningene, samt andre aktiviteter rundt akademiet (eks kostholdsforedrag eller Kickoff arrangement med pizza). Perioden vil være ca nov-mars, og bestå av ca 20 treninger.