Sportsplan – differensiering – generelt

I Olsvik IL er alle spillere like mye verdt. Likhet og likeverd betyr ikke at alle skal være like, men skal derimot være en erkjennelse av at vi er forskjellige og at det bør tilrettelegges med ulike utfordringer i forhold til spillernes ønske, modning og forutsetninger.

Rammer og virkemidler for å få til god differensiering i Olsvik IL:

 1. Klubben bestemmer rammene for differensiering. Ikke den enkelte trener/lag, eller foreldre.
  1. Aktiv hospitering samt treninger sammen med årskull over og under er viktige ledd i differensieringen. Treneransvarlig og Sportslig leder kan bidra med tips og veiledning.
 2. Differensier gjennom frivillig trening og spillernes motivasjon.
  1. Olsvik IL skal tilrettelegge for ekstra ”På-tvers-av-årskull-trening”
 3. Differensiering i kamp:
  1. Lag jevnbyrdige kamper, avtal gjerne med motstander før kamp.
  2. Leder man mye bør man la de spillerne som har «kommet lengst» spille mindre, og motsatt.
  3. Faste nivågrupper er ikke tillatt. 
 4. Differensiering på trening:
  1. Man kan differensiere på spillernes ferdighetsnivå. Legg opp til øvelser som er enkle å tilpasse til spillernes nivå, slik at alle kan føle både mestring og utvikling 
  2. Man kan dele opp gruppene etter ferdighetsnivå på treninger, men ikke hver gang, og ikke hele treningen (Ref 1/3 regel, se neste punkt). 
 5. 1/3-regelen. Gjennom et helt år skal vi forsøke å la barna spille ca
  1. 1/3 mot spillere på lavere nivå
  2. 1/3 mot spillere på samme nivå
  3. 1/3 mot spillere på høyere nivå
 6. Er noen av spillerne kommet ekstra langt? 
  1. Meld på et ekstra lag i enkelte cuper (maks annenhver cup) i en årsklasse opp. 
   1. Dette skal gjøres i tillegg til å melde på alle spillerne i sin faste årsklasse, slik at alle spillerne på årsklassen får delta i samme cup. Spillerne skal altså delta i sin egen årsklasse, og laget som meldes på i en årsklasse opp kommer i tillegg til dette.
   2. Man skal variere hvilke spillere som skal være med på det «ekstra laget». Men det er naturlig at de spillerne som har kommet lengst danner en kjerne, at spillerne som er i «midtsjiktet» vil variere fra gang til gang, og at de på lavest nivå ikke deltar da de ikke vil oppleve mestring på dette nivået.
 7. I seriespill kan det i særlige tilfeller tillates at et årskull får melde på et ekstra lag i en årsklasse opp, men dette skal søkes om til Sportslig Utvalg i klubben. Sportslig utvalg kan godkjenne dette dersom det fremlegges en klar og tydelig plan for hvordan utvelgelse av spillere skjer, og at dette er i samsvar med våre retningslinjer for differensiering.
 8. Alle avvik fra punktene 1-7 over skal søkes om til Sportslig Utvalg. I særlige tilfeller kan det gis slik dispensasjon. 

Hva skal vi ikke gjøre?

 • Ikke la spillere permanent bytte tilhørighet til eldre lag. 
 • Ikke toppe lag, eller lage et førstelag og ett andrelag i samme årskull i barnefotball.
 • IKKE prøv å skjule denne type differensiering overfor andre spillere eller foreldre. Ha åpenhet om dette og vær varsom i forhold til aldersgruppen man differensierer på.