Sportsplan – barnefotball – 9 – 10 år

SKOLERINGSPLAN 9 - 10 år, 5er fotball

 • Spillerne må bli kjente med et fast innhold i treningene.
 • Spilleglede og lek skal fortsatt være grunnleggende.
 • Spillerne må få prøve om fotballen er det rette. Ikke still for sterke krav til frammøte.
 • Det er ofte stor forskjell i modenhet og fysikk. Dette må DU ta hensyn til.
 • Alle må oppleve at de blir behandlet likt.

DET ER VIKTIG AT VI BRUKER DENNE TIDEN TIL Å PÅVIRKE OG UTVIKLE DEN INDIVIDUELLE FOTBALLFERDIGHETEN.

Trening og kamptilbud

Trening 1-2 ganger i uken i 1 time.

Alle lag skal meldes på i serien. Trenere må organisere det slik at det blir passelig med kamper per spiller. Kvalitetssikre at det meldes på nok lag innenfor hvert alderstrinn.

Anbefalt antall barn per lag i serie: ca 6-7. Meld heller på et ekstra lag og legg til rette for hospitering fra yngre lag. Lag deles inn slik at de er mest mulig jevnbyrdige.

Anbefaler 1-2 cup er før sesongstart og 1-2 cuper etter sesongen, men ingen begrensning på hva Olsvik IL dekker av påmeldingsgebyr til cuper. Anbefaler i tillegg å arrangere miniturnering på Olsvikbanen, se avsnittet «Påmelding til cuper», side 9.

Delta på felles sommercup: Voss Cup

Mål for opplæringen

 • Alle skal ha det gøy.

Råd til gjennomføringen

 • Møt opp i god tid til trening og kamp, og vær forberedt! 
 • Ta deg tid til å snakke med spillere før og etter kamp/trening.
 • Gi korte klare beskjeder og kom fort i gang.
 • Gi mye ros, aldri negativ kritikk.
 • Gå foran med et godt eksempel. Barna gjør som du gjør, og ikke det du sier.
 • Utvikling av den enkelte spiller er viktigere enn resultatet i kamp
 • La spillerne få spille på ulike plasser (rullering).
 • Ikke ta med for mange spillere til kamper. Alle spillerne skal spille minst 50 % av tiden i kamp. For å lykkes med dette må det meldes på nok lag til seriespill.
 • Demonstrer øvelser for spillere.
 • Stor aktivitet på treningen. Smågruppespill = mye ballkontakt.
 • Fotball skal spilles. Keeper bør ikke spille ballen langt ut, men skal sentre eller hive ballen til spiller i eget forsvarsområde.
 • Øvelser bør gjentas på mange treninger og i korte sekvenser. Spillerne opplever framgang. Gi lekse på en teknisk ferdighet.
 • Separat hurtighetstrening kan gjennomføres i form av stafetter eller korte løpskonkurranser.
 • Spesiell styrke eller utholdenhetstrening skal IKKE skje.
 • Det skal innføres tøyningsøvelser.

Regler og Fair Play

 • Slå hardt ned på banning og kjefting.
 • Lære å takle seier og tap.
 • Respekt for trener, leder, motstandere og medspillere
 • Respekt for dommer (Vi i Olsvik IL skal aldri klage)
 • Lytte når andre snakker.
 • Møte presis, trening og kamp.
 • Gi melding hvis en ikke kan møte til trening og kamp.
 • Gjøre de oppgaver som en får i trening og kamp.