Sportsplan – barnefotball – 5 – 8 år

SKOLERINGSPLAN 5 - 8 år, 5er fotball

Dette er ofte første møte med organisert idrett, og det er da viktig å ta hensyn til:

 • Spillerne må bli trygge i miljøet.
 • Aktiviteten må legges opp på barnas premisser.
 • Husk at spillerne er barn. Ting tar tid.
 • Spilleglede og lek skal være grunnleggende.
 • Ikke bruk begreper som går over hodet på barnet.
 • Spillerne må få prøve om fotballen er det rette. Ikke still krav til frammøte.
 • Alle må oppleve at de blir behandlet likt.

Trening og kamptilbud

Trening en gang i uken i 1 time.

MIKRO (5 år) spiller ikke seriekamper, men kan organisere treningskamper mot jevnaldrende lag, samt melde laget på til cuper mot jevnaldrende. Anbefaler 1 cup før sesongstart og 1 cup etter sesongen, men ingen begrensning på hva Olsvik IL dekker av påmeldingsgebyr til cuper.

Andre lag skal meldes på i serien. Kampene arrangeres som komprimerte serieturneringer, normalt sett 2 helger før og etter sommerferie.

Trenere må organisere det slik at det blir passelig med kamper per spiller. Kvalitetssikre at det meldes på nok lag innenfor hvert alderstrinn.

Anbefalt antall barn per lag: ca 7-8. Lag deles inn slik at de er mest mulig jevnbyrdige.

Delta på felles sommercup: Voss Cup

Mål for opplæringen

 • Alle skal ha det gøy.

Råd til gjennomføringen

 • Trener sin rolle blir først og fremst å legge forholdene til rette for fornuftig aktivitet knyttet til læringsmål innenfor tema.
 • Møt opp i god tid. 
 • Vær forberedt til trening!
 • Gi korte klare beskjeder og kom fort i gang.
 • Gi mye ros, aldri negativ kritikk, men kun konstruktiv. Skap en hyggelig tone. Gå foran med et godt eksempel. Barna gjør som du gjør, og ikke det du sier.
 • La spillerne få spille på ulike plasser (rullering) Aldri faste plasser. 
 • Stor aktivitet på treningen. Smågruppespill = mye ballkontakt.
 • Unngå kø 
 • Demonstrer øvelser for spillere.
 • Hurtighetstrening begrenses til korte stafetter.
 • Spesiell styrke eller utholdenhetstrening skal IKKE skje.
 • Alle spillerne skal spille minst 50 % av tiden i kamp. For å lykkes med dette må det meldes på nok lag til seriespill.