Sportsplan – barnefotball – 11 – 12 år

SKOLERINGSPLAN 11 - 12 år, 7er fotball

 • Barna blir mer opptatt av regler og rettferdighet
 • Gunstig alder for påvirkning av gode holdninger
 • Egen vurderingsevne er blitt bedre – mer kritiske til egne prestasjoner
 • Fotballferdighet og teknikktrening skal stå i høysete
 • ”Terping” på læringsmomenter/grunnleggende teknikk kan starte.
 • Spillerne begynner å oppdage lagfølelsen. De trenger hjelp av lagkameratene. Samspillet blir klarere.

Trening og kamptilbud

Trening minst to økter i uken i 1,5 time. I tillegg kommer kamper april – oktober, og cuper. 

Anbefaler 1-2 cuper før sesongstart og 1-2 cuper etter sesongen, men ingen begrensning på hva Olsvik IL dekker av påmeldingsgebyr til cuper. Anbefaler i tillegg å arrangere miniturnering på Olsvikbanen, se avsnittet «Påmelding til cuper», side 9.

Delta på felles sommercup: Voss Cup, alternativt KiwiCup på Bremnes. Man reiser ikke lenger enn Voss / Bremnes som 11 åringer. Som hovedregel skal man ikke delta på utslagscuper (eks Norway Cup, Dana Cup) som 12 åringer. Avvik fra dette må forhånds søkes om til Sportslig Utvalg, og skal i så fall komme som et ekstra tilbud utover Voss Cup / Bremnes Cup.

Mål for opplæringen

 • Alle skal ha det gøy
 • Økt fokus på å utvikle basisteknikk: Mottak, pasning, skudd, føring, vending
 • Øke forståelsen av toleranse, respekt og disiplin. Det er naturlig å pålegge spillerne ansvar
 • Fotball skal spilles. Keeper bør ikke spille ballen langt ut – men skal sentre eller kaste til spiller i forsvarsområde

Råd til gjennomføringen

 • Fremdeles trene med mye ballkontakt i spill (3 – 5 spillere på hvert lag)
 • La spillerne få prøve seg i ulike roller.
 • Keeper må også få trening på 7er mål
 • Hovedvekten skal legges på den tekniske delen av fotballferdigheten. I annen rekke kommer rettledning i taktiske momenter. I den offensive delen av spillet skal spillere oppmuntres til å finne løsninger selv. 
 • Utvikling av den enkelte spiller er viktigere enn resultatet i kamp.
 • Kondisjonstrening gjøres helst sammen med ball. 
 • Ren løpstrening skjer i korte intervaller med gode pauser med tanke på å forbedre hurtigheten
 • Gode tøyningsøvelser skal benyttes
 • Alle spillerne skal spille minst 50 % av kampen der en deltar.

Regler og Fair Play

 • Økt fokus på å påvirke holdninger
 • Lære barna å ta ansvar for seg selv
 • Treningsregler. De skal holde treningstider og kamptider – Møte presist!
 • Snakk om egentrening, gi lekser.
 • Påvirke holdninger til seier og tap