Sportsplan – Barnefotball

5-8 år

SKOLERINGSPLAN 5 – 8 år, 5er fotball

Dette er ofte første møte med organisert idrett, og det er da viktig å ta hensyn til:

 • Spillerne må bli trygge i miljøet.
 • Aktiviteten må legges opp på barnas premisser.
 • Husk at spillerne er barn. Ting tar tid.
 • Spilleglede og lek skal være grunnleggende.
 • Ikke bruk begreper som går over hodet på barnet.
 • Spillerne må få prøve om fotballen er det rette. Ikke still krav til frammøte.
 • Alle må oppleve at de blir behandlet likt.

Trening og kamptilbud

Trening en gang i uken i 1 time.

MIKRO (5 år) spiller ikke seriekamper, men kan organisere treningskamper mot jevnaldrende lag, samt melde laget på til cuper mot jevnaldrende. Anbefaler 1 cup før sesongstart og 1 cup etter sesongen, men ingen begrensning på hva Olsvik IL dekker av påmeldingsgebyr til cuper.

Andre lag skal meldes på i serien. Kampene arrangeres som komprimerte serieturneringer, normalt sett 2 helger før og etter sommerferie.

Trenere må organisere det slik at det blir passelig med kamper per spiller. Kvalitetssikre at det meldes på nok lag innenfor hvert alderstrinn.

Anbefalt antall barn per lag: ca 7-8. Lag deles inn slik at de er mest mulig jevnbyrdige.

Delta på felles sommercup: Voss Cup

Mål for opplæringen

 • Alle skal ha det gøy.

Råd til gjennomføringen

 • Trener sin rolle blir først og fremst å legge forholdene til rette for fornuftig aktivitet knyttet til læringsmål innenfor tema.
 • Møt opp i god tid. 
 • Vær forberedt til trening!
 • Gi korte klare beskjeder og kom fort i gang.
 • Gi mye ros, aldri negativ kritikk, men kun konstruktiv. Skap en hyggelig tone. Gå foran med et godt eksempel. Barna gjør som du gjør, og ikke det du sier.
 • La spillerne få spille på ulike plasser (rullering) Aldri faste plasser. 
 • Stor aktivitet på treningen. Smågruppespill = mye ballkontakt.
 • Unngå kø 
 • Demonstrer øvelser for spillere.
 • Hurtighetstrening begrenses til korte stafetter.
 • Spesiell styrke eller utholdenhetstrening skal IKKE skje.
 • Alle spillerne skal spille minst 50 % av tiden i kamp. For å lykkes med dette må det meldes på nok lag til seriespill.

9-10 år

SKOLERINGSPLAN 9 – 10 år, 5er fotball

 • Spillerne må bli kjente med et fast innhold i treningene.
 • Spilleglede og lek skal fortsatt være grunnleggende.
 • Spillerne må få prøve om fotballen er det rette. Ikke still for sterke krav til frammøte.
 • Det er ofte stor forskjell i modenhet og fysikk. Dette må DU ta hensyn til.
 • Alle må oppleve at de blir behandlet likt.

DET ER VIKTIG AT VI BRUKER DENNE TIDEN TIL Å PÅVIRKE OG UTVIKLE DEN INDIVIDUELLE FOTBALLFERDIGHETEN.

Trening og kamptilbud

Trening 1-2 ganger i uken i 1 time.

Alle lag skal meldes på i serien. Trenere må organisere det slik at det blir passelig med kamper per spiller. Kvalitetssikre at det meldes på nok lag innenfor hvert alderstrinn.

Anbefalt antall barn per lag i serie: ca 6-7. Meld heller på et ekstra lag og legg til rette for hospitering fra yngre lag. Lag deles inn slik at de er mest mulig jevnbyrdige.

Anbefaler 1-2 cup er før sesongstart og 1-2 cuper etter sesongen, men ingen begrensning på hva Olsvik IL dekker av påmeldingsgebyr til cuper. Anbefaler i tillegg å arrangere miniturnering på Olsvikbanen, se avsnittet «Påmelding til cuper», side 9.

Delta på felles sommercup: Voss Cup

Mål for opplæringen

 • Alle skal ha det gøy.

Råd til gjennomføringen

 • Møt opp i god tid til trening og kamp, og vær forberedt! 
 • Ta deg tid til å snakke med spillere før og etter kamp/trening.
 • Gi korte klare beskjeder og kom fort i gang.
 • Gi mye ros, aldri negativ kritikk.
 • Gå foran med et godt eksempel. Barna gjør som du gjør, og ikke det du sier.
 • Utvikling av den enkelte spiller er viktigere enn resultatet i kamp
 • La spillerne få spille på ulike plasser (rullering).
 • Ikke ta med for mange spillere til kamper. Alle spillerne skal spille minst 50 % av tiden i kamp. For å lykkes med dette må det meldes på nok lag til seriespill.
 • Demonstrer øvelser for spillere.
 • Stor aktivitet på treningen. Smågruppespill = mye ballkontakt.
 • Fotball skal spilles. Keeper bør ikke spille ballen langt ut, men skal sentre eller hive ballen til spiller i eget forsvarsområde.
 • Øvelser bør gjentas på mange treninger og i korte sekvenser. Spillerne opplever framgang. Gi lekse på en teknisk ferdighet.
 • Separat hurtighetstrening kan gjennomføres i form av stafetter eller korte løpskonkurranser.
 • Spesiell styrke eller utholdenhetstrening skal IKKE skje.
 • Det skal innføres tøyningsøvelser.

Regler og Fair Play 

 • Slå hardt ned på banning og kjefting.
 • Lære å takle seier og tap.
 • Respekt for trener, leder, motstandere og medspillere
 • Respekt for dommer (Vi i Olsvik IL skal aldri klage)
 • Lytte når andre snakker.
 • Møte presis, trening og kamp.
 • Gi melding hvis en ikke kan møte til trening og kamp.
 • Gjøre de oppgaver som en får i trening og kamp.

11-12 år

SKOLERINGSPLAN 11 – 12 år, 7er fotball

 • Barna blir mer opptatt av regler og rettferdighet
 • Gunstig alder for påvirkning av gode holdninger
 • Egen vurderingsevne er blitt bedre – mer kritiske til egne prestasjoner
 • Fotballferdighet og teknikktrening skal stå i høysete
 • ”Terping” på læringsmomenter/grunnleggende teknikk kan starte.
 • Spillerne begynner å oppdage lagfølelsen. De trenger hjelp av lagkameratene. Samspillet blir klarere.

Trening og kamptilbud

Trening minst to økter i uken i 1,5 time. I tillegg kommer kamper april – oktober, og cuper. 

Anbefaler 1-2 cuper før sesongstart og 1-2 cuper etter sesongen, men ingen begrensning på hva Olsvik IL dekker av påmeldingsgebyr til cuper. Anbefaler i tillegg å arrangere miniturnering på Olsvikbanen, se avsnittet «Påmelding til cuper», side 9.

Delta på felles sommercup: Voss Cup, alternativt KiwiCup på Bremnes. Man reiser ikke lenger enn Voss / Bremnes som 11 åringer. Som hovedregel skal man ikke delta på utslagscuper (eks Norway Cup, Dana Cup) som 12 åringer. Avvik fra dette må forhånds søkes om til Sportslig Utvalg, og skal i så fall komme som et ekstra tilbud utover Voss Cup / Bremnes Cup.

Mål for opplæringen

 • Alle skal ha det gøy
 • Økt fokus på å utvikle basisteknikk: Mottak, pasning, skudd, føring, vending
 • Øke forståelsen av toleranse, respekt og disiplin. Det er naturlig å pålegge spillerne ansvar
 • Fotball skal spilles. Keeper bør ikke spille ballen langt ut – men skal sentre eller kaste til spiller i forsvarsområde

Råd til gjennomføringen

 • Fremdeles trene med mye ballkontakt i spill (3 – 5 spillere på hvert lag)
 • La spillerne få prøve seg i ulike roller.
 • Keeper må også få trening på 7er mål
 • Hovedvekten skal legges på den tekniske delen av fotballferdigheten. I annen rekke kommer rettledning i taktiske momenter. I den offensive delen av spillet skal spillere oppmuntres til å finne løsninger selv. 
 • Utvikling av den enkelte spiller er viktigere enn resultatet i kamp.
 • Kondisjonstrening gjøres helst sammen med ball. 
 • Ren løpstrening skjer i korte intervaller med gode pauser med tanke på å forbedre hurtigheten
 • Gode tøyningsøvelser skal benyttes
 • Alle spillerne skal spille minst 50 % av kampen der en deltar.

Regler og Fair Play 

 • Økt fokus på å påvirke holdninger
 • Lære barna å ta ansvar for seg selv
 • Treningsregler. De skal holde treningstider og kamptider – Møte presist!
 • Snakk om egentrening, gi lekser.
 • Påvirke holdninger til seier og tap