Sportsplan – administrativt – rutiner

Hvert lag skal til enhver tid ha:

  • Oversikt over spillere. 
  • Nye spillere skal være registrert i medlemsregisteret senest 3 uker etter at de har vært på sin første trening 
  • Oversikt over støtteapparatet. Endringer skal meldes til sportslig utvalg.
  • Mailing/SMS lister der de kan sende ut fellesmailer til foresatte.
  • Oversikt over drakter og utstyr. Spillere som slutter skal levere tilbake utlevert utstyr.
  • Terminliste over seriekamper, cupkamper og treningskamper
  • Alle kamper, inkludert treningskamper, skal være registrert i kalenderen via hjemmesiden vår. Dette er viktig for å sikre en fullstendig oversikt over ledig banekapasitet.  
  • En lagkonto som «eies» av Olsvik IL, men disponeres av ansvarlig person på lag.
  • Oversikt over dommerpenger. Anbefaling er at lagleder legger ut og får tilbake, men forskudd kan ordnes der det er nødvendig.