Sportsplan – administrativt – påmelding cup

Hvert enkelt lag kan selv melde på til Cuper, betale cupavgift og få refundert fra kasserer, eventuelt sende fakturagrunnlag til kasserer og be om at klubben betaler for laget. Olsvik IL er stolt av at vi ikke har noen begrensning på antall cuper man kan delta på. Vi oppfordrer til å delta på mange cuper for å skape mest mulig aktivitet. 

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det sportslige tilbudet i cuper som arrangeres i Vestlandshallen normalt er lavt. På grunn av små baner, korte kamper, og dyre påmeldingsavgifter oppfordres heller lag til å arrangere egne miniturneringer på Olsvikbanen, der man inviterer naboklubber til oss.