Sportsplan – 5-årsplan – Dommere

Bedre rekruttering og kursing av klubbdommere. Større fokus og støtte til kretsdommere. Per 2016 har vi kun èn registrert kretsdommer som dømmer aktivt. Vi har som mål å ha minst 3 kretsdommere i løpet av 2017 og 5 i løpet av 2020. En av kretsdommerne skal være dommeransvarlig, og ha ansvaret for kursing av yngre klubbdommere, dommeroppsett for barnefotball mm. Samarbeid med andre klubber i Bergen vest for å utvikle et godt dommermiljø