Sportsplan – 5-årsplan

Sport

Olsvik har for få spillere i årgangen 17-19 år. På grunn av dette har vi de neste 2-3 årene et dårlig utgangspunkt for hospitering av yngre spillere til seniorfotball. 

Vi har som mål at seniorlaget for herrer vil ha en stamme bestående av 2000 og 2001 spillere fra og med 2018, og at rekruttering til seniorlag vil skje fra yngre årskull.

Rekruttering

Målet de neste årene vil være å utvikle de gode rutinene ift dette. Eks arrangere en Olsvikdag/rekrutteringsdag rett etter skolestart hvert år, der spillere fra ungdomslag får ansvar for grupper med barn fra 1.klasse og siste års barnehagekull. SU/Oppstartsansvarlig informerer om klubb og rekrutterer trenere/lagledere mens barna spiller. Denne rekrutteringsdagen skal erstatte foreldremøter i Grendahus og på infomøte 1.klasse, da oppmøte og effekt av disse har vært for dårlig. Lage et laminert/dobbeltsidig infoskriv som inneholder fakta om klubb, verdier (blå siden?), grasrot, foreldrevettregler mm.

Dommere

Bedre rekruttering og kursing av klubbdommere. Større fokus og støtte til kretsdommere. Per 2016 har vi kun èn registrert kretsdommer som dømmer aktivt. Vi har som mål å ha minst 3 kretsdommere i løpet av 2017 og 5 i løpet av 2020. En av kretsdommerne skal være dommeransvarlig, og ha ansvaret for kursing av yngre klubbdommere, dommeroppsett for barnefotball mm. Samarbeid med andre klubber i Bergen vest for å utvikle et godt dommermiljø

Utdanning/Kompetanse

Tett oppfølging av trenere og jevnlig kursing, enten i egen regi el gjennom kretsen. 10-15 trenere med C-lisens mot slutten av perioden og øke fra 1 til 3 trenere med B-lisens. Trenere med B-lisens skal aktivt arbeide inn mot Olsvik akademi.

Cuper

Planlegge vår egen Olsvik Cup. Vi skal legge til rette for at ungdomslag også kan reise på felles turer a’la VossCup. 

Vi ønsker å bruke en større andel av kostnaden med cup-påmeldinger til å arrangere egne miniturneringer på egen bane.