1. Innhold

1. Innhold

2. Revisjonshistorikk

3. Klubbhåndboken

4. Olsvik IL

Olsvik IL

 1. Historikk
 2. Visjon
 3. Verdigrunnlag / Den blå siden
 4. Holdninger
 5. Fair Play
 6. Kompetanseutvikling
 7. Kvalitetsklubb

5. Organisering & Rollebeskrivelser

Organsinering & rollebeskrivelser

 1. Organisasjonskart 12
 2. Verv (Styret) 12
 3. Leder 12
 4. Nestleder 13
 5. Styremedlem 1 – Sportslig Leder 13
 6. Styremedlem 2 – Kasserer 13
 7. Styremedlem 3 – Ansvarlig Bane/Anlegg 14
 8. Styremedlem 4 – Materialforvalter 14
 9. Varamedlem i Styret 14
 10. Roller / Rollebeskrivelser 14
  1. Sportslig Leder 14
  2. Leder Arrangementsutvalg 15
  3. Leder Økonomi og Sponsorutvalg 16
  4. Leder Bane og Anleggsutvalg 16
  5. Leder Utvalg for Samfunns- og Verdiarbeid 17
  6. Materialforvalter 18
  7. Kasserer 19
  8. Ansvarlig Dommere 19
  9. Ansvarlig Integrering 21
  10. Ansvarlig Fair Play 21
  11. Ansvarlig Dugnad 21
  12. Ansvarlig Marked 21
  13. Treneransvarlig 22
  14. Trenerveileder 23
  15. Koordinator samarbeidslag 24
  16. Ansvarlig IT 24
  17. Ansvarlig Kiosk 24
  18. Hovedtrener 24
  19. Lagleder 25
  20. Hjelpetrener 26
  21. Oppstartansvarlig 26
  22. Ansvarlig for politiattester 27
  23. Ansvarlig FIKS Klubben/overganger 27
  24. Utvalgsmedlem 27
  25. Valgkomite 27
  26. Revisor 27
  27. Spillerutvikler 28
  28. Kvalitetsklubbansvarlig 28
  29. Frivillighetskontakt 28
 1. Sportslig Utvalg 29
 2. Økonomi og Sponsorutvalg 29
 3. Bane & Anleggsutvalg 29
 4. Arrangementsutvalg 29
 5. Ungdomsutvalg 30
 6. Utvalg for Samfunns- & Verdiarbeid 30

6. Økonomi

Økonomi

 1. ØKONOMI 30
  1. Kontoinformasjon 30
  2. Kontingenter 30
  3. Reiser 30
 1. Sponsing internt 30
 2. Kurs 31
 3. Dommerhonorarer 31
 4. Dommerutstyr 31
 5. Stipend 31
 6. Regler i forhold til Bettingselskaper 32

7. HMS

Helse miljø og sikkerhet

HMS 32

 1. Forsikringer 32
  1. Refusjon av egenandel ved skader 32
 2. Hjertestarter 32
 3. Førstehjelpskurs 33
 4. Politiattester 33

8. Aktiviteter

Aktiviteter

Fotball 33

 1. Microlag 33
 2. Seriespill 33
 3. Cupspill 34

9. Retningslinjer

Retningslinjer

 1. Retningslinjer fra NFF 34
  1. Link til NFF sin hjemmeside 34
  2. Krav til kvalitetsklubb nivå 1 35
 2. KLUBBENS EGNE DOKUMENTER / RETNINGSLINJER 35
  1. Klubbhåndbok 35
  2. Sportsplan 35
  3. Økonomiplan 35
  4. Vedtekter 35
  5. Liste over hvem som innehar verv i klubben 35
  6. Årsplan 35
  7. Retningslinjer for arbeid i styre og utvalg 35
  8. Retningslinjer for lagene 35
 3. Retningslinjer for påmelding til seriespill 36
 4. 36
 5. 36
 6. 36
 7. 36
 8. 36
 9. 37
 10. 37

10. Avtaler/forpliktelser

Avtaler/forpliktelser

 1. Torshov Sport / Nike 37
 2. Leie av Olsvik Grendahus 37
 3. Medarrangør på 17 Mai i Olsvik 37
 4. Handleavtaler 37
 5. Fotballforsikring 37
 6. Klubbforsikring 37
 7. Tilleggsforsikring Landslagsskolen 37
 8. Norges Bingo og Lotteriforbund 37
 9. Forsikringsavtale på klubbhuset 38
 10. 38

11. Anlegg

Anlegg

 1. Olsvikbanen 38
 2. Klubbhus/ballbod 38
 3. Nøkler 38
  1. Ballbod & Garderobe 38
 4. Kiosk 38
 5. Grendahuset 38
 6. Olsvikhallen 39
 7. Nybygget/fellesarealer 39
 8. Port til banen 39
 9. Eiendeler 39

12. Kommunikasjon/IT-verktøy

Kommunikasjon/IT-verktøy

 1. Facebook 40
 2. Hjemmesiden / 123 klubb 40
 3. S2S – Trenerverktøy 40
 4. FIKS Klubben 40
 5. Elektroniske overganger 40
 6. E-mail 40
 7. Altinn 41
 8. Idrettsregistreringen 41
 9. Elektronisk arkiv 41