Verdier

Olsvik Idrettslag skal preges av verdiene

  • Ærlighet
  • Åpenhet
  • Demokrati
  • Frivillighet
  • Respekt

Disse verdiene har resultert i «Den Blå Siden», som konkretiserer verdigrunnlaget for Olsvik idrettslag. 

Vi er en ung organisasjon med tilvekst av medlemmer og trenere. Det er i den sammenhengen viktig å ha et skikkelig ståsted for å fortelle alle hvilke verdier vi står for. Bruken av navnet «Den Blå Siden» er basert på våre mørkeblå drakter.

Den blå siden skal deles ut i forbindelse med oppstart av nye lag i klubben, slik at alle blir kjent med våre verdier.

Den blå siden: 

Den blå siden skal deles ut i forbindelse med oppstart av nye lag i klubben, slik at alle blir kjent med våre verdier.